Szkoły Policealne NOTUS

Dane teleadresowe szkoły:
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6
Telefon: 032 47-400-60 Kom: 608-492-102

Sekretariat czynny:
poniedziałek - czwartek: od 09:00 do 17:00, piątek: 11:00 do 19:00, sobota: od 8:00 do 13:00
W OKRESIE WAKACJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 9:00 -17:00

Ogłoszenia szkolne

EGZAMIN ZAWODOWY  styczeń/ luty 2015

EGZAMIN PISEMNY 08 STYCZNIA 2015

miejsce:  SP NR 19 w Jastrzębiu - Zdroju,  ul. Opolska 3 /szkoła obok siedziby szkół NOTUS/ -  należy zgłosić się 30 min. przed egzaminem z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.  

godz.10:00

E.7 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  

M.11 - eksploatacja złóż podziemnych    

M.20 - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

godz. 12:00

E.8 - montaż i konserwacja instalacji  elektrycznych   

M.39 - organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych  

M.44 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń     

Z.13 -  zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

po egzaminie będzie  można  złożyć deklaracje na kolejną kwalifikację - egzamin w czerwcu 2015

EGZAMIN PRAKTYCZNY

E.8 -  21 lutego 2015 r. wg podanego harmonogramu - ośrodek egzaminacyjny ul. Harcerska 12 Jastrzębie - Zdrój

M.11 - od 02  do 05 lutego 2015 zgodnie z harmonogramem podanym w sekretariacie  - ośrodek egzaminacyjny SZTOLNIA na KWK KRUPIŃSKI

M.20 - 20 lutego 2015 wg podanego harnonogramu - ośrodek egzaminacyjny ul. Staszica 10Jastrzębie - Zdrój

M.39 - 15 stycznia 2015 godz. 13:00 - ośrodek egzaminacyjny: sidziba Notus ul. Wrocławska 6 Jastrzębie - Zdrój

M.44 - 17 stycznia 2015 godz. 12:00 - ośrodek egzaminacyjny: siedziba Notus ul. Wrocławska 6 Jastrzębie - Zdrój

Z.13 - 15 stycznia 2015 godz. 13:00 - ośrodek egzaminacyjny: sidziba Notus ul. Wrocławska 6 Jastrzębie - Zdrój

Aktualne plany lekcji
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 by NOTUS
Hosting